ESCOLA Informació General

Escola de música

Som escola oficial des de 1995, encara que són més de 40 anys d'experiència els que ens avalen ja que, des de la seua fundació, la Sociedad Unión Musical de Crevillent ha comptat amb la seua pròpia escola d'educands.

El nostre objectiu principal és formar alumnes per abastir a la banda i garantir d'aquesta forma la seua continuitat.

Comptem amb uns programes d'estudi parells als Conservatoris de música i amb professors titulats amb una provada experiència educativa.

Quan els nostres alumnes arriben a l'últim curs de llenguatge musical se'ls anima perquè continuen els seus estudis al Conservatori, orientant-los i preparant-los per a les proves d'accés a Grau Mitjà.

La nostra oferta educativa és:

Jardí musical per a xiquets i xiquetes de 5 a 6 anys. En este curs es pretén fomentar des de la infància el coneixement i gaudiment de la música, iniciant als xiquets i xiquetes en esta matèria des de les primeres edats.

Iniciació musical per a xiquets i xiquetes a partir dels 7 anys. En este curs s'inicien els estudis més teòrics del solfeig per a preparar al nostre alumnat a enfrontar-se a una partitura amb el seu instrument.

Llenguatge musical que es correspon amb els 4 primers cursos del Grau Elemental, a partir dels 8 anys.

Vent fusta: Grau Elemental en les especialitats de Flauta travessera, Oboè, Clarinet, Saxofó i Fagot.

Vent Metall: Grau Elemental en les especialitats de Trompeta, Trompa, Trombó, Bombardí i Tuba.

Corda: Grau Elemental en les especialitats de Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix.

Percussió i Piano: Grau Elemental.

Conjunt instrumental i orquestra: Esta assignatura se cursarà a partir del tercer curs d'instrument i fins un curs després d'haver accedit a la banda. El seu objectiu principal és formar-se en la interpretació col·lectiva i adquirir l'experiència necessària per a poder tocar en gran grup, ja siga en la banda o en l'orquestra de la nostra Societat.


Joomlart