ESCOLA Conjunt Instrumental

Conjunt instrumental de vents i percussió

Aquesta assignatura està plantejada com un complement a la formació musical dels alumnes de l’Escola de la Unió Musical de Crevillent. No obstant, els arrels d’aquesta assignatura són, en part, aliens a qualsevol caràcter acadèmic. El 1994, es decidí crear a la Unió Musical de Crevillent, una segona formació que es sustentés d’una plantilla jove. Aquesta BANDA JOVE responia a una creixent quantitat de nous músics, fruit d’un ambiciós projecte de formació musical que es portava a terme a l’escola. La realitat de la societat d’aleshores (amb una escola en la que encara no s’oferien especialitats, un tant llunyana a la realitat acadèmica oficial, però en continu desenvolupament i sobretot, pràcticament primerenca) possibilitava i sobretot feia necessària la creació d’aquesta BANDA JOVE que donara formació a la gran quantitat de nous músics que s’estava creant, i que fins aleshores havia sigut molt escassa (aquesta tasca de formació musical queda patent hui, amb una plantilla de la Unió Musical que pràcticament duplica la de fa uns deu anys). Era necessària una formació que primerament ensenyara a tocar en grup i preparara per a una inserció en la Banda, però també un reforç per als nous músics de la primera formació, que mitjançant aquest grup suplirien la mancança d’experiència que posseïen. Per això, la BANDA JOVE no responia, o al menys no totalment, a criteris acadèmics, sinó que estava organitzada i regida per la edat. Des que el professor considerava oportú (normalment un o dos anys abans de formar part de la Banda) fins vora els 25 anys, cada músic havia de formar part d’aquesta banda juvenil, amb la que treballaria setmanalment, tindria una activitat pròpia d’una banda, amb les seues actuacions, tant per el carrer com a concerts, i podria defensar papers de més responsabilitat que els que portava a terme a la Banda. Sense dubte, aquesta formació donà els seus fruits durant poc menys de una dècada.

Després d’una temporada en la que desaparegué i tornà a aparèixer varies voltes, des de la directiva de la SUMC i la direcció de l’Escola, es decidí donar una nova perspectiva a la formació de joves, i es creà, com assignatura, la BANDA D’ALUMNES. Aquest canvi estava molt justificat per moltes raons: en primer lloc, l’organigrama i l’estructura de l’Escola de la SUMC  canvià, de tal manera que ara s’oferien totes les especialitats de vent, amb un professor titulat per a cada instrument i una formació en llenguatge musical basada en programacions oficials, i amb un alt nombre d’alumnes que després ingressaven al conservatori professional. Açò es traduí en una major formació dels músics que eixien de l’acadèmia, la qual cosa ja no feia tant necessària una formació tan llarga després d’haver debutat a la banda. Per altre costat, i gràcies a un gran treball de difusió de l’Escola, es creà un grup d’adults, de manera que ja no solament eren joves els que ingressaven a la primera formació.

Hui, amb l’objecte d’equiparar l’ensenyança que s’oferix a l’Escola de la Unió Musical amb la oferida als conservatoris de grau elemental i prefessional, es convoca, amb l’objectiu incorporar la pràctica musical en grup a la formació musical, l’assignatura de CONJUNT INSTRUMENTAL.

 

Característiques de l’assignatura.

Aquest conjunt aglutina tots els instruments de vent i percussió que s’aprenen a l’escola, i la seua plantilla és la de l’ Orquestra de Vent o Banda.

Actualment, l’assignatura està plantejada des de punts de vista totalment acadèmics. No obstant, no hem d’oblidar ni l’origen ni el paper que desenrotlla al sí de la Societat Unión Musical. Per tant, la matèria es sustenta i es fonamenta en un programa acadèmic adaptat a la oferta educativa de l’acadèmia, amb el tractament d’ASSIGNATURA OBLIGATORIA  que açò comporta, però continua tenint el mateix paper social i cultural que suposa ser la segona formacio de la SUM Crevillent. Aquesta consideració serà pedra angular de la assignatura de CONJUNT INSTRUMENTAL DE VENTS I PERCUSSIÓ.

  • Des del 3r curs fins un any d’experiència en la Unión Musical.
  • Una classe setmanal de 90’ de duració.
  • Assignatura obligatoria.