ESCOLA Orquestra de Corda

Orquestra de Cordes

De la recent incorporació dels instruments de corda a la oferta educativa de l’Escola de la Societat Unión Musical, sorgeix aquesta jove assignatura. Encara què tradicionalment, els instruments cordòfons no han estat presents en la vida cultural de Crevillent, la innegable afició musical crevillentina ha portat a la exitosa incorporació d’aquests instruments a la SUMC. No obstant, encara que la creació d’aquestes noves matèries poden parèixer a priori alienes a la Banda, la incorporació d’instruments de corda com el Violoncel i el Contrabaix, és objectiu a mitjà-curt termini per tal d’aconseguir una plantilla simfònica. A més a més, la practica en grup i el coneixement del món orquestral són paràmetres d’obligada incorporació a l’aprenentatge musical.

Hui, amb l’objecte d’equiparar l’ensenyança que s’ofereix a l’Escola de la Unió Musical amb la oferida als conservatoris de grau elemental i professional, es convoca, amb l’objectiu incorporar la pràctica musical en grup a la formació musical, l’assignatura d’ORQUESTRA DE CORDES.

Característiques de l’assignatura.

Aquest conjunt aglutina tots els instruments de corda que s’aprenen a l’Escola de la SUM Crevillent, i la seua plantilla és la de l’ Orquestra de Cordes.

  • Des del 3r curs.
  • Una classe setmanal de 90’ de duració.
  • Assignatura obligatòria.
Joomlart