LA SOCIETAT

HISTÒRIA DE LA SOCIETAT UNIÓN MUSICAL DE CREVILLENT

 

Des de l'any 1860 tenim constància de l'existència d'un esperit musical en el poble de Crevillent, encarnat en la banda coneguda com a la banda de música de Crevillent, que en 1902 passaria a anomenar-se la Primitiva. Eixe mateix any va nàixer una nova banda, la Filharmònica, formada por dissidents de la Primitiva i nous músics. Eren conegudes com a “la del setze” i “la Música del quinze”, respectivament. Van ser bandes de notable qualitat, ja que tenim constància de diversos guardons, com un accèssit per a cadascuna de les agrupacions en el Certamen de Bandes celebrat en Oriola l'any 1907. Així, la Filharmònica va obtenir un segon premi en València -1914- i el Premi al Pasdoble en la mateixa ciutat de València -1915-. Per la seua banda, la Primitiva va tenir una participació amb molt d'èxit en el Certamen Provincial d'Alacant, on obtingueren un segon premi -1925- i un tercer premi -1926-.

La Unió Musical es crea a partir de la fusió de les dues bandes existents en la localitat, que es va materialitzar el 7 de gener de 1929. “Societat Unión Musical de Crevillent” va ser el nom de l'entitat resultant, i el seu primer director Manuel Aznar Alfonso. La nova entitat comptava amb la respectable quantitat de 80 músics en plantilla.


Els anys posteriors a la fusió foren temps convulsos a Espanya i afectaren la Unión Musical. Sense anar més lluny, dels 80 músics que formaven la banda en un principi, es va passar a comptar amb la meitat d'eixa plantilla als 3 anys de la seua fundació. En eixa situació, l'activitat de la banda -o, si més no, les notícies que en tenim de l'època- va ser intermitent, combinant períodes de silenci amb les tradicionals actuacions en localitats properes així com en el propi Crevillent. És de destacar que en eixos anys previs a la Guerra Civil la banda oferia concerts setmanalment durant diversos mesos de l'any en virtut dels acords amb l'Excel·lentíssim Ajuntament de Crevillent -acords que hui dia se seguixen subscrivint anualment-, segons consta en les Actes que es conserven dels Plens municipals de l'època. Però no seria just obviar que de la realizació d'eixos concerts setmanals ja existix constància escrita en 1902. Veieu part del contingut de l'Acta municipal amb data del 24 de abril de 1902:

“Una comisión del Ayuntamiento presidida por don MANUEL VILLALVA, acuerda, con el Profesor encargado de la Música, don JOSÉ MAS LLOPIS, que por el precio de 750 Ptas. anuales, se toque la música en el Paseo Alfonso XII todos los domingos y días de fiesta los meses de Mayo, Junio, Agosto y Septiembre bien sea por la tarde o por la noche”.

Seguint amb el seguit d'esdeveniments, també en els anys previs a la Guerra Civil -concretament en 1933- es reconeix per part de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Crevillent que la Unión Musical té, des de 1929, el caràcter de Municipal. Però no va ser una qüestió pacífica, de tal forma que en Acta del 7 de novembre de 1945 es negaria esta circumstància:

“La Corporación estima que la Banda no es Banda Municipal ni tampoco subvencionada. Si no que en virtud de contrato se da una cantidad como pago de servicios prestados al Municipio, de enseñanza que se contratan cada año, por lo que se desestima la petición”.

No obstant, en el contracte de 1946 s'establix el següent:

“El Ayuntamiento pagará mensualmente por medio de nómina a los componentes según plantilla que presente el Director”.

Però en 1960 es tornà a descartar el caràcter Municipal de la Unión Musical segons l'Acta del 2 de maig:

“(…) el Ayuntamiento de Crevillente jamás ha tenido Banda Municipal de Música, y que en la localidad han existido desde tiempos muy remotos diversas agrupaciones musicales, a las que la Corporación Municipal se ha limitado a subvencionar con cantidades globales consignadas en el Presupuesto (...)”.

Entre participacions en certàmens i diversos canvis de presidència, direcció de la Unión Musical i professorat seguix esdevenint-se la història de la nostra banda. Però ometrem aquí estes dades, ja que es poden consultar més detalladament en altres seccions d'esta Web.

 

Continuem, doncs, amb els esdeveniments rellevants de la història de la banda.

El 22 de novembre de 1963 la Unión Musical va intervindre en l'acte de presentació del “Grupo Cantores Alfombras Imperial”, una altra de les institucions representatives de la vida cultural de Crevillent i que històricament ha estat molt vinculada a la banda. Uns anys després, el 19 de setembre de 1969, la Unión Musical va fer un homenatge a l'il·lustre violinista Telmo Vela Lafuente, Fill Predilecte de la Vila de Crevillent; el 24 de novembre de 1972 el homenatjat fou el mestre Ruiz Gasch i dos anys després la “Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís” i la “Caja de Ahorros Ntra. Sra. de los Dolores” -actual CAM-. Un esment especial en este apartat d'homenatges mereix l'actuació de la banda en el I Cicle de Grans Bandes de Música organitzat per l'Excel·lentíssim Ajuntament de Madrid y que serví com a homenatge als Crevillentins Absents – març de 1990.

 

 

Però també la Unión Musical ha sigut reconeguda amb diversos guardons como el Trofeu del Ministeri de Informació i Turisme -1971-, les medalles de Plata i Oro de la Vila de Crevillent -1972 i 1990- i la Alta Distinció de la Generalitat Valenciana -1995-.

Quant a la organització i vida interna de la Unión Musical, tres fets mereixen ser destacats. El primer d'estos, la redacció i aprovació en 1980 del Reglament de la Unión Musical, ja que fins aleshores no es disposava d'un text que regulara la vida interna de la Societat. El següent fet: la creació de la Banda Jove de la Societat Unión Musical, el 13 de febrer de 1994. L'últim, en juliol de 1995, la constitució de l'Escola de Música Unión Musical de Crevillent, cosa que serví per a donar una base legal i organitzativa al prolífic planter de músics de la Unión Musical.

També ha sigut important l'esforç de la Unión Musical per perpetuar el patrimoni musical amb la gravació de diversos projectes discogràfics: un LP amb dianes del compositor David Templado en 1992; un CD de música festera a petició de la comparsa “Moros Berberiscos” de Crevillent en 2000; gravació d'un CD dins la colecció "Nuestra Música", promoguda per l'Excma. Diputació d'Alacant en 2002; i la gravació d'un CD de marxes de processó compostes per músics crevillentins en 2010. A banda d'estos projectes en solitari, la Unión Musical ha col·laborat en altres gravacions, com la de la “Cantata a la Santíssima Trinitat” del crevillentí José Alberto Aznar, les marxes que s'interpreten en el Septenari en honor a la Verge dels Dolors o el CD “Punto y aparte” del cor “Ruiz Gasch”.

Per últim, en el plànol internacional, la Unión Musical ha participat en nombroses ocasions des de 1974 en les expedicions crevillentines a la població agermanada francesa de Fontenay le Comte, així com -més recentment- a la població francesa també agermanada de Fontenay le Fleury; i en 1989 la banda va realitzar una gira por Centreeuropa, on va oferir diversos concerts de música espanyola.

Fins ací esta breu ressenya històrica per a la qual, com veuen, s'ha prescindit de noms propis d'aquells que han treballat per la Unión Musical. I això perquè tots han sigut, són i seran importants, però cap d'ells imprescindible. La institució és el més important i seguirà complint anys més enllà de les persones que hi estiguen. A tots ells, a tots els qui han col·laborat en esta història, i a tots els que ho faran, GRÀCIES.